Pravni pouk

Grafična oblika ter programska koda spletnih strani so avtorsko delo in intelektualna lastnina podjetja Panonija , Slavko Rajsp s.p.
Reproduciranje, javno objavljanje, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje teh vsebin in/ali kateregakoli dela spletne strani brez pisnega dovoljenja podjetja Panonija, Slavko Rajšp s.p. je prepovedano in se zna zgoditi, da bo sodno preganjano.